Privatumo politika

„Bright Wishes Jewellery“ garantuoja bet kokio tipo asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą.

Visi duomenys, kuriuos klientas ar įmonė pateikia „Bright Wishes Jewellery“ ar jo darbuotojams, yra įtraukiami į asmens duomenų bylą, kurią sukuria ir už kurią atsakingi „BRIGHT WISHES Jewellery“ ir kuri yra būtina teikiant vartotojų reikalaujamas paslaugas.

Pateikti duomenys bus naudojami taip, kaip nustatyta Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente. „BRIGHT WISHES Jewellery“ įsipareigoja laikytis visų  įstatymų lygių reikalaujančių apsaugos, naudojasi visomis priemonėmis, kad būtų išvengta bet kokio duomenų praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar trečiųjų šalių manipuliavimo. Nepaisant to, vartotojas turi žinoti, kad saugumo priemones internete gali būti pažeistos internetinių nusikaltėlių. 

Laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos registro nuostatų, vartotojas turės teisę naudotis savo prieigos, pakeitimo, panaikinimo / pašalinimo, prieštaravimo, apribojimo ar perkeliamumo teise. Tam jis / ji turės susisiekti su mumis el. Paštu info@brightwishes.lt

Privatumo politika ir slapukai

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojas, nustatantys jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB “Koljė”, juridinio asmens kodas 144660888, registracijos adresas Žemaitės 56, Šiauliai, telefonas: 841 429855, el. paštas: info@vestuviniaiziedai.

Privatumo politikoje numatytos sąlygos taikomos fiziniams bei juridiniams asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje, vykdant komunikaciją su mūsų bendrove ir kitokiu būdu pateikiant asmens duomenis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Ši privatumo politika nurodo, kaip šis tinklalapis naudoja ir saugo bet kokią informaciją, kurią pateikiate lankydamiesi jame. Dedame visas pastangas, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti, todėl galite būti tikri, kad jie bus naudojami tik pagal šią privatumo politiką. Bėgant laikui, privatumo politika gali keistis - tokiu atveju, naujas tekstas bus patalpintas šiame puslapyje. Rekomenduojame periodiškai jame apsilankyti, kad įsitikintumėte, ar esate patenkinti bet kokiais pakeitimais.

Mes renkame šią informaciją:

Vardą ir pavardę;

Kontaktinę informaciją;

Prekių pristatymo adresą;

Įmonės pavadinimą ir kodą (jei registruojatės kaip įmonė);

Pirkimų, puslapių lankomumo ir funkcijų naudojimo statistiką.

Jei tinklalapiu naudojatės neužsiregistravę, neprisijungę ir jame neperkate, didelė dalis aukščiau paminėtos infomacijos yra nerenkama.

 

Kaip naudojame surinktą informaciją

Informacijos rinkimas yra reikalingas, kad galėtumėme teikti el. prekybos paslaugas ir geriau suprastumėme jūsų poreikius. Konkrečios sritys:

Vidiniam naudojimui: kad galėtume tobulinti mūsų paslaugas;

Reklaminių el. laiškų siuntimui - apie naujus produktus, specialius pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri, mūsų nuomone, gali būti įdomi jums;

Susisiekimui su jumis bei rinkos tyrimų tikslais.

 

Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, elektroninės komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Saugumas

Mes esame pasiryžę užtikrinti, kad jūsų informacija būtų saugi. Siekiant užkirsti kelią neteisėtam naudojimui ar atskleidimui, taikome tinkamas fizines, elektronines ir valdymo apsaugos priemones.

Mokėjimai

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

Kaip naudojame slapukus

"Slapukas" yra nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, lankytojui besilankant tinklalapyje. Slapukų pagalba tinklalapis atpažįsta naudotojo įrenginį. Slapukai gali būti naudojami siekiant „stebėti“ naudotoją, jo elgesį tinklalapyje, įpročius internete ir taip sukurti jo profilį. Turint naudotojo profilį, jam gali būti pateikiama naudotojo elgesiu grindžiama internetinė reklama arba individualizuotai formuojamas puslapių turinys.

Mes naudojame lankomumo registravimo slapukus, kad nustatytume, kurie puslapiai lankomi. Tai padeda analizuoti duomenis apie interneto puslapių srautą ir tobulinti tinklalapį, kad jis atitiktų jūsų poreikius. Šią informaciją naudojame tik statistinės analizės tikslais.

Apskritai, slapukai padeda mums suteikti jums geresnį tinklalapį ir aptarnavimą. Slapukas jokiu būdu nesuteikia prieigos prie jūsų kompiuterio ar bet kokios informacijos apie jus, išskyrus duomenis, kuriuos pasirinkote bendrinti su mumis, lankydamiesi mūsų tinklalapyje. Galite pasirinkti priimti ar atmesti slapukus. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau galite pakeisti naršyklės nustatymą, jei norite, kad slapukai būtų atmesti. Svarbu žinoti, kad, atmetus, kai kurios tinklalapio funkcijos nebeveiks.

Nuorodos į kitus tinklalapius

Mūsų tinklalapyje gali būti nuorodų į kitus tinklalapius. Kai naudojate šias nuorodas ir vartote kitų tinklalapių puslapius, turėtumėte žinoti, kad mes jų nekontroliuojame. Dėl minėtos priežasties, negalime būti atsakingi už bet kokios informacijos, kurią pateikiate lankydamiesi tokiuose tinklalapiuose, apsaugą ir privatumą. Turėtumėte elgtis atsakingai ir susipažinti su jų privatumo politika.

Trečiųjų šalių įskiepiai

Mūsų tinklalapis taip pat naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „YouTube“, „Google Maps“, „Facebook“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per mūsų tinklalapį. Mes nekontroliuojame šių gamintojų produkcijos ir nesame atsakingi už jų naudojamus slapukus ar jų pagalba renkamą informaciją. Išsamiau apie šių gamintojų produktų naudojamus slapukus reikėtų susipažinti jų skelbiamoje privatumo politikoje.

Jūsų personalios informacijos tvarkymas

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

IT, serverio, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams;

Teisininkams, advokatams, konsultantams, auditoriams, antstoliams, skolų išieškojimo bendrovėms;

teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.

Galite nepateikti informacijos arba apriboti jos naudojimą šiais būdais:

nepildyti registracijos formų (tai apriboja galimybes įsigyti prekes),

nesinaudoti užklausos forma kontaktų puslapyje.

Mes neperduosime ir neplatinsime jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims (išskyrus šio skirsnio pradžioje surašytas trečiąsias šalis), nebent turėsime jūsų leidimą arba tai bus įstatymų reikalaujama. Galite mūsų paprašyti duomenų apie jūsų asmeninę informaciją, kurią mes saugome, naudodamiesi užklausos forma kontaktų puslapyje. Jei manote, kad bet kokia mūsų turima informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, prašome parašyti mums el. laišką. Patikrinsime ir nedelsdami ją pakoreguosime.

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Product added to wishlist