Pirkimo sąlygos

        1. Bendrosios nuostatos.

        1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo sutarties bendrosios sąlygos (toliau „Bendrosios sąlygos“) yra sudarytos prisijungimo būdu, Pirkėjui su jomis susipažinus bei patvirtinus, kad jos jam yra aiškios ir suprantamos bei būtent su tokiomis sąlygomis Pirkėjas sutinka. Patvirtindamas užsakymą internetinėje parduotuvėje http://www.brightwishes.lt/, Pirkėjas kartu patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis sąlygomis.

        1.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis yra veiksnus šioje srityje ir gali sudaryti prekių pirkimo – pardavimo sutartį savarankiškai. Prekių pirkimo – pardavimo sutartį savarankiškai gali sudaryti visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

        1.3. Pardavėjas patvirtina, kad turi teisę sudaryti šią sutartį. Pardavėjo rekvizitai yra: Bright Wishes Jewellery, Individualios veiklos pažymos Nr. 1066485, registracijos adresas: J. Simpsono 9, Palanga, elektroninis paštas: info@brightwishes.lt, mob. 861529619

        2. Bendrosios nuostatos.

        2.1. Užsakymas pateikiamas Pirkėjui pasirinkus pageidaujamas prekes internetinėje parduotuvėje http://www.brightwishes.lt/ ir sumokėjus už jas. Individualiais atvejais arba užsakant didelės vertės prekes į Pirkėjo elektroninį paštą išsiunčiama informacija apie prekės savybes, kainą, apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarką, prekių pristatymo terminą, taip pat Bendrąsias sąlygas. Pirkėjas, sutikdamas su pirkimo ir pristatymo sąlygomis, turi nurodyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo, pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

        2.2. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo pateiktos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.

        2.3. Užsakymo patvirtinimu yra laikomas momentas, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes (mokėjimas tampa matomu Pardavėjo banko sąskaitoje).

        2.4. Kiekvieno užsakymo kaina individualiai yra patvirtinama atsiųstame elektroniniame laiške. Kaina visais atvejais nurodoma eurais įskaičius PVM mokestį. Pirkėjas šią kainą turi sumokėti per 3 darbo dienas. Pirkėjui nesumokėjus kainos per nurodytą terminą, laikoma, kad Pirkėjas nepatvirtino savo Užsakymo ir sutartis nėra sudaryta.

        2.5. Prekės, kurių fizinės savybės koreguojamos (trumpinamos, mažinamos, graviruojamos ir kt.), negrąžinamos ir nekeičiamos. Jei prekės, pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, jos nekeičiamos ir negali būti grąžinamos.

        3. Prekių pristatymas.

        3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjui netiksliai nurodžius prekių pristatymo adresą, visa su tuo susijusi rizika tenka jam.

        3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

        3.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis individualiame prekės aprašyme nurodytais terminais. Pardavėjui negalint laiku pristatyti prekių, jis nedelsiant susisiekia su Pirkėju bei aptaria tolesnį sutarties vykdymą.

        3.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

        3.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

        3.6. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už papildomas rinkliavas, muito ir kitus mokesčius, jei prekės yra pristatomos už Lietuvos Respublikos ribų.

        3.7.Mūsų partneriai ir tarpininkai paristatymo ir apmokėjimo klausimais: Paypal, Cardinity, DHL, DPD, Lietuvos paštas.

SIUNTIMO KAINOS: 

LIETUVOJE per DPD arba paštą - NEMOKAMAI 

LIETUVOJE per kurjerį 3 Eu.

I VISĄ PASAULĮ per LIETUVOS PAŠTĄ - 5 Eu. 

I VISĄ PASAULĮ per Kurjerį - apie 30 Eu. (kaina priklauso nuo pasirinktos šalies).

ES šalyse per kurjerį - 25 Eu.  

Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma

        3.8. Visi užsakymai* paruošiami išsiuntimui per 24 valandas nuo užsakymo patvirtinimo datos. Užsakymų paruošimo laikas gali skirtis išpardavimo sezonu. Jei dėl kokių nors priežasčių paruošimas nėra įmanomas, būtinai jums pranešime apie tai ir suteiksime informaciją apie preliminarią pristatymo datą. 

*Visos kolekcijos, išskyrus BESPOKE individualių užsakymų paslaugą.

       3.9. Pristatymo laikas gali būti įtakotas komercinio kalendoriaus (pvz., „Juodasis penktadienis, Kalėdos, Valentino diena“.) Taip pat gali būti įtakota COVID-19.

      4.0. Kai tik jūsų užsakymas bus išsiųstas, įspėsime jus el. Laišku. Laiške rasite asmeninį kodą ( angl. Tracking number) kurio pagalba galėsite sekti savo užsakymą. 

        4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

        4.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes, o nurodęs, kad jas atsiims Pardavėjo buveinėje, atsiimti jas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo patvirtinimo. Pirkėjui neatsiėmus prekių per nustatytą terminą, sumokėti pinigai grąžinami be atskiro įspėjimo, išskyrus atvejus, kai prekė buvo gaminama pagal individualų užsakymą (šiuo atveju sumokėti pinigai negrąžinami).

        4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos bei savo lėšomis grąžindamas prekę Pardavėjui. Už Prekę sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos, įsitikinus, kad Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

        4.3. Bendrųjų sąlygų 2.2. punktas netaikomas ir Pirkėjas negali atsisakyti prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą.

 

        5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

        5.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu bei individualiai aptartu terminu.

        5.2. Pardavėjui dėl bet kokių priežasčių negalint pristatyti užsakytų prekių Pirkėjui, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją elektroniniu paštu bei grąžinti sumokėtus pinigus.

 

        6. Prekių kokybė ir garantija.

        6.1. Individualūs prekės kokybės ir garantijos duomenys yra nurodomi elektroniniu paštu pateikus Užsakymą.

        6.2. Pardavėjas neatsako jei parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

        6.3. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu įsipareigoja nemokamai sutaisyti prekę ar pakeisti ją kita, jei ji dėl kokybės trūkumų nebeatitinka jai keliamų reikalavimų.

        6.4. Pardavėjas neatsako už prekės natūralų nusidėvėjimą, pažeidimus, kurie atsiranda dėl mechaninio poveikio ar netinkamo prekės naudojimo.

 

        7. Intelektinė nuosavybė

        7.1. Pirkėjas įsipareigoja nepažeisti Pardavėjo intelektinės nuosavybės teisių, nekopijuoti bei nenaudoti prekių komerciniais tikslais, neprekiauti jomis, iš anksto to nesuderinus su Bright Wishes Jewellery. Draudžiama kopijuoti nuotraukas bei bet kokią informaciją, įskaitant ir tekstinę iš www.brightwishes.lt iš anksto nesuderinus su Bright Wishes Jewellery.

        8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

        8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą. Po juvelyrinių dirbinių grąžinimo pardavėjas pasilieka teisę gaminio atitikimą patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmuose, tokiu atveju pinigų grąžinimas už prekę gali trukti iki 30 dienų. Negrąžinami juvelyriniai dirbiniai, kurių dydis ar bet kokios kitos savybės pakeičiamos (trumpinama grandinėlė, mažinamas/didinamas dydis, keičiamas atspalvis ir pan.). Taip pat negrąžinamos prekės, kurių ženklinimas nuimamas, taip pat jei matosi dėvėjimo žymių (etiketės ar kitas ženklinimas turi būti nenuimti).

        8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

        8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

        8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje; 8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; 8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos psauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

        8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

        8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. 8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

        8.4. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

        8.5. Pirkėjas siųsdamas prekę ją paženklina pagal visus LR galiojančius ženklinimo reikalavimus skirtus juvelyrikai, pirkėjas įsipareigoja grąžinti prekes su pilna komplektacija ( aukso praba bei briliantų karatai patikrinami kiekvienai grąžintai prekei). brightwishes.lt pasilieka teisę vartotojų grąžintas prekes kurios buvo įsigytos www.brightwishes.lt, patikrinti Lietuvos prabavimo rūmuose, kad būtų įsitikinta, ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo išsiųsta. Tai ypač galioja perkant prekes su briliantais. Tik gavus analizės rezultatus brightwishes.lt grąžins pinigus. Tai gali užtrukti iki 30 kalendorinių dienų.

        8.6. Grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Dėl grąžinimo suderinimo prašome kreiptis info@brightwishes.lt. Prekės keitimo atveju už grąžinimo bei siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą. 

        8.7. Prekės su individualiu išgraviruotu tekstu keičiamos/grąžinamos, tik esant brokui.

 

        9. Rinkodara ir informacija.

        9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas. El.parduotuvėje ir fizinėse akcijos bei kainos gali skirtis.

        9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

        9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

        9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

        9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

        10. Baigiamosios nuostatos.

        10.1. Visi nesutarimai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

        10.2. Visi pranešimai Pirkėjui bus teikiami nurodytu elektroniniu paštu. Visus pranešimus Pardavėjui Pirkėjas privalo teikti elektroniniu paštu info@brightwishes.lt

 

Prekių grąžinimo adresas siunčiant kurjeriu:

Bright Wishes Jewellery 

+37061529619

J.Simpsono 9, Palanga, LT-00135

Prekių grąžinimo adresas siunčiant paštomatu:

OMNIVA

Bright Wishes Jewellery

+37061529619

Rimi, Malūno g. 10, 00126

DPD paštomatas

DPD

+37061529619

Rimi, Malūno g. 10, 00126

Product added to wishlist